شخصیت ما از کجا می آید؟

در این تالار در رابطه با مباحث متافیزیک عمومی گفتگو میشود.
قوانین انجمن
هرگونه تبلیغ ممنوع میباشد.
ارسال پست
Parsa
پست: 218
تاریخ عضویت: جمعه 3 بهمن 1399, 10:35 pm

شخصیت ما از کجا می آید؟

پست توسط Parsa »

شخصیت ما از کجا می آید و چگونه شکل می گیرد؟ ویژگی های شخصیتی ما به خاطر عوامل ژنتیکی است یا محیطی و هر کدام چه سهمی در تعیین اینکه ما چگونه رفتار می کنیم دارد؟

(در روان شناسی منظور از شخصیت همان مدل ۵ عاملی شخصیت یا Big-5 است که شامل درون گرا یا برون بودن، میزان روان رنجوری یا عصبیت (تمایل به اضطراب و افسردگی)، قدرت پذیرش تجربه های جدید، میزان سازگاری و موافق بودن و وجدان و مسئولیت پذیری می باشد).
آزمایشات بر روی دوقلوها

در گذشته، بیشتر مطالعات بر روی اینکه شخصیت ما ناشی از عوامل ژنتیکی است یا محیطی عمدتا برگرفته از تحقیقاتی بوده که بر روی دوقلوها انجام شده است. دوقلوهای همسان بیشترین تشابهات ژنتیکی را داشته و چنان چه در کنار هم زندگی کرده باشند عوامل محیطی تقریبا یکسانی را تجربه کرده اند. برای اینکه مشخص شود عامل محیطی تاثیر بیشتری بر روی شخصیت دارد یا خیر معمولا دوقولو های همسانی انتخاب می شوند که از بدو تولد از یکدیگر جدا زندگی کرده اند و تحت شرایط محیطی مختلفی بزرگ شده اند.

یکی از معروف ترین آزمایشات تاریخی، تحقیقات دکتر توماس بوچارد بر روی دوقلوهایی بوده است که از زمان تولد از هم جدا شده و توسط والدین دیگری بزرگ شده اند. این تحقیق از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۹ ادامه داشت. او فاکتورهای مختلفی همچون تفاوت قد، وزن، ضریب هوشی، سرعت حرف زدن و … را در آنها مورد بررسی قرار داد. یکی از نتایج او این بود که بین این دوقلوها تا ۳۰% اختلاف در ضریب هوشی مشاهده شده است. به همین دلیل نتیجه گیری کرد که معمولا ۷۰% ضریب هوشی ناشی از عوامل ژنتیکی است. البته این آزمایش نقص هایی نیز دارد. ممکن است دو کودک در شرایط محیطی مشابهی بزرگ شده و بنابراین واکنش مشترکی نسبت به محرک های بیرون نشان دهند.

نتیجه دیگر اینکه شخصیت دوقلوهای یکسان بین ۱۵ تا ۵۵ درصد برگرفته از ژن آنها است. بقیه آن نیز متاثر از عوامل محیطی است. برای مثال اینکه چه قدر درون گرا و برون گرا هستیم می تواند تا حدود ۶۰% تحت تاثیر عوامل ژنتیکی باشد ولی همچنان این شانس وجود دارد که عوامل محیطی تعیین کننده آن نیز باشند.
آزمایشات ژنتیکی

آزمایشات ژنتیکی پنجره جدیدتر و دقیق تری برای اندازه گیری نقش وراثت در شکل گیری شخصیت باز کرده است. در مطالعات پاور و پلوئس در سال ۲۰۱۵ آمده است که مثلا میزان روان رنجوری در افراد تا ۱۵ درصد و میزان پذیرش تجربیات جدید تا ۲۱ درصد می تواند تحت تاثیر ژن ها باشد. اگرچه بین این دو ویژگی شخصیتی تفاوت های زیادی وجود دارد ولی ژن های مربوط به آن تقریبا مشابه هستند. ولی چرا بین سه ویژگی های شخصیتی دیگر و عوامل ژنتیکی رابطه معنی داری پیدا نشد؟

یکی از دلایلی که می تواند توجیه کننده این باشد که چرا سه عامل شخصیتی دیگر یعنی برون گرایی/درون گرایی، سازگاری و مسئولیت پذیری از دو عامل شخصیتی دیگر متفاوت هستند و چندان تحت تاثیر عوامل وراثتی نیستند این است که ژن های مربوط به آنها تحت جهش های ژنتیکی بیشتری هستند. دلیل جهش های ژنتیکی بیشتر، در این ژن ها هنوز مشخص نشده است.

یافته های ژنتیکی با آزمایشات مربوط به دوقلوها بسیار تفاوت دارد و در حالی که آزمایش دوقلوها نشان می داد که ویژگی های شخصیتی تا ۶۰% مدیون ژن ها است آزمایشات ژنتیکی در مورد بیشتر این ویژگی ها هیچ ارتباط خاصی با عوامل وراثتی نمی بیند. شاید دلیل مبالغه در آزمایش دوقلوها این باشد که عواملی به هم ربط داده شده باشند که فقط مختص به دوقلوها نباشد. برای مثال افرادی که وارد ورزش بسکتبال می شوند معمولا قد بسیار بلندی دارند. ولی این بدین معنی نیست که تمایل به ورزش بسکتبال در ژن آنها باشد چون این ورزش، چیز جدیدی بوده و اثر تکاملی بر روی انسان نداشته است و ویژگی وراثتی نیست. پس هر کسی که قد بلندتری دارد نسبت به افراد کوتاه قدتر به احتمال بیشتری وارد این ورزش می شود. از آنجا که دوقلوهای همسان معمولا قد یکسانی دارند شاید شباهت های بین تصمیم گیری آنها برای ورود به این ورزش دیده شود ولی این دلیل نمی شود که تمایل به بسکتبال در ژن آنها باشد.

بنابراین شاید بتوان این طور نتیجه گرفت که عوامل غیر مستقیم تر مانند قد، ضریب هوشی و ساختار بدنی تعیین کننده این هستند که ما چه قدر می توانیم برون گرا، سازگار و مسئولیت پذیر باشیم و خود این سه ویژگی مستقیما از عوامل وراثتی تاثیر نگیرند.

نتیجه این که عمده ویژگی های شخصیتی ما محکوم به عوامل وراثتی نیست و عوامل محیطی می توانند نقش مهم تر و پررنگ تری داشته باشند.
خدایا شکرت🖐
ارسال پست