تماس با مدیر کل انجمن

جهت تماس با ما با ایمیل info@aliland.info و یا شماره 09909384616 در تماس باشید.

مدیر کل

این پیغام به صورت متن ساده ای ارسال خواهد شد و نمیتوانید در آن از HTML ویا BBCode استفاده کنید. آدرس بازگشت این پیغام ایمیلی است که در حین عضویت در سایت آن را تعریف کرده بودید.